Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Kalite Yönetimi

28.12.2021 06:56

Koordinatör:

Doç. Dr. Muhammet Fatih BİLİCİ

 

Koordinatör Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim DEMİR

Hızlı Erişim