Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yönetim Kurulu

31.10.2021 15:40

Doç. Dr. Bünyamin SARIKAYA  Başkan

Doç. Dr. Muhammed Fatih BİLİCİ  Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim DEMİR  Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus KOÇ Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet YÜCEL Üye

Hızlı Erişim