Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Misyon

31.10.2021 15:40

Evrensel değerde bilgi üretmek, bilimsel aktiviteleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek ve yalnızca öğreten değil, aynı zamanda öğrenen bir yapı oluşturmaktır. Öğrencilerimizi, teknolojik, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle hızla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır.

Hızlı Erişim