Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarihçe

31.10.2021 15:40

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29/05/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Enstitümüz, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla faaliyetine ilk defa 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alarak başlamıştır.

Hızlı Erişim