Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitü Mesajı

31.10.2021 15:40

Enstitümüz, kolektif, katılımcı ve hiyerarşik olmayan örgütsel metotlara bağlı kalarak yönetimsel kararlar almayı, karşılıklı öğrenmeye katkı sağlayan ve diyaloğu geliştiren pedagojik yöntemlerin izlenmesini, akademik aktivitelerde yaratıcılığa ve yenilikçiliğe vurgu yapılmasını, disiplinler arası ve disiplinler üstü bir takım çalışmasının tanınmasını, akademik işbirliği ve ağ kurma faaliyetlerinin ulusal düzeyde yaygınlaştırılması önceliğine bağlı kalarak entelektüel mantık ve akademik özgürlük ikliminde bağımsız araştırmaların güçlendirilmesini, takım çalışması ve işbirliğini sağlayan bir akademik çevrenin inşasını ve eğitim ve araştırma programlarının yaygınlaştırılmasıyla beraber araştırma sonuçlarının yayımının sağlanmasını kendisine görev edinmektedir.

Hızlı Erişim