Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

# 7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU #

25.07.2022 09:22

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile düzenlenen geçici 83’üncü maddesi aşağıya çıkartılmıştır.

Bu kapsamda olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Enstitümüzden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde (07 Kasım 2022 tarihine kadar) müracaat etmeleri hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi’nde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılan aşağıda belirtilen uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvuru Formu

2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

3. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik belgesi

DUYURULAR